top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

PEMBIAYAAN PERIBADI-i 
YAYASAN IHSAN RAKYAT

as-sidq-rakan-institusi08.png

CIRI-CIRI PRODUK

 • Jumlah Pembiayaan: RM2,500 - RM300,000

 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 10 tahun 

 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): Antara 6.65% - 9.99% setahun

 • Perlindungan Takaful: Tiada

 • Penjamin: Tiada

 • Cagaran: Tiada

 • Yuran Wakalah: RM80

 • Yuran Guaman: Tiada

 • Caj Perkhidmatan: Berdasarkan produk yang ditawarkan

 • Yuran Kutipan: 2.0% berdasarkan jumlah pembayaran bulanan (berulang setiap bulan)

 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Caj Penyata Penyelesaian Awal: RM100 setiap permintaan (jika berkenaan)

 • Kaedah Pembayaran: Potongan slip gaji.

Lebaran Pendedahan Produk Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat (Dwi Bahasa)
Soalan Lazim Produk Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat (Bahasa Inggeris)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

Warganegara: Malaysia sahaja
Nisbah Khidmat Hutang/DSR: Kurang daripada 60% gaji kasar
Syarat Umur: 20 - 58
Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
Pekerjaan: Pekerja Tetap (atau kontrak KEMAS sahaja) Kerajaan Persekutuan, Kerajaan negeri, Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun terpilih, GLC sahaja.

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

 • Salinan MyKad/PDRM (Kad Kuasa)

 • Salinan gaji 3 bulan terkini

 • 3 bulan penyata bank kemasukan gaji terkini

 • Penyata bank kemasukan pembiayaan

 • Surat pengesahan jawatan

 • Surat kebenaran potongan gaji (BPA1/79) - boleh didapati di laman sesawang atau pegawai pemasaran kami

Daftar dan dapatkan padanan produk kewangan terbaik untuk anda

daftar-pembiayaan-peribadi.png
bottom of page