top of page
portrait-of-muslim-asian-woman-in-hijab-using-lapt-2022-11-01-04-59-33-utc.jpg

PERLINDUNGAN TAKAFUL UNTUK B40

Dapatkan Pelan Takaful FWD Kasih

  • Pelan Mikrotakaful khas bagi golongan B40 daripada hanya RM2.03/bulan

  • Jumlah perlindungan sehingga RM40,000

  • Jumlah perlindungan sebanyak 200% bagi kematian akibat kemalangan


Risalah Pemberitahuan Produk (PDF)

bottom of page