top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

ALLIANCE ISLAMIC BANK
PEMBIAYAAN PERIBADI-i CASHVANTAGE

as-sidq-rakan-institusi01.jpg

CIRI-CIRI PRODUK

 • Jumlah Pembiayaan: RM5,000 - RM300,000

 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 7 tahun

 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 1 Tahun (4.99%), 2 Tahun (5.99%), 3 hingga 4 Tahun (8.70%), 5 hingga 7 Tahun (9.78%-15.28%)

 • Perlindungan Takaful: Secara pilihan

 • Penjamin: Tiada

 • Cagaran: Tiada

 • Deposit: Tiada

 • Yuran Pemprosesan: Tiada

 • Pembayaran Pendahuluan: Tiada

 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Caj Wakalah: Tiada

 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’) oleh bank)

 • Caj Lewat Bayar: 1% daripada baki tunggakan

 • Kaedah Pembayaran: -

Terma & Syarat Pembiayaan Peribadi-i CashVantage (Bahasa Inggeris)

Lebaran Pendedahan Produk Peribadi-i CashVantage (Bahasa Inggeris)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

 • Warganegara: Malaysia sahaja

 • Syarat Umur: Minima 18 tahun dan tidak melebihi usia persaraan pada akhir tempoh pembayaran

 • Pendapatan Bulanan Minima: RM2,000 gaji kasar sebulan

 • Pekerjaan: Pekerja tetap syarikat GLC atau syarikat sektor swasta terpilih

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

 • Pemohon pendapatan tetap (sektor swasta):

  • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)

  • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini

  • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini

  • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan

  • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC)

  • Salinan Penyata KWSP terkini

  • Pemohon berpendapatan tidak tetap:

  • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)

  • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini; DAN/ATAU salinan penyata-penyata Komisen tahunan daripada majikan anda sekarang

  • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji dan komisen) 3 bulan terkini

  • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan

  • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC) berserta resit-resit bayaran (jika ada)

  • Salinan Penyata KWSP terkini

 • Pemohon yang bekerja sendiri:

  • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)

  • Salinan Borang Pendaftaran Perniagaan (SSM)

  • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B) berserta resit-resit bayaran

  • Salinan Penyata KWSP terkini; ATAU

  • Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini) ATAU Akaun Keuntungan dan Kerugian

  • Pemohon bergaji tetap (sektor am):

  • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)

  • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini (yang telah disahkan)

  • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini

  • Surat Pengesahan Jawatan (dengan "letterhead" majikan)

  • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)

  • Penyata penyelesaian (jika overlap mana-mana Bank / Koperasi)

Daftar dan dapatkan padanan produk kewangan terbaik untuk anda

daftar-pembiayaan-peribadi.png
bottom of page