top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

KOBETA 
PEMBIAYAAN PERIBADI
SPEED-i

as-sidq-rakan-institusi04.jpg

CIRI-CIRI PRODUK

 • Jumlah Pembiayaan: RM2,000 - RM250,000

 • Tempoh Pembiayaan: 10 tahun sahaja

 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 5.99% setahun

 • Perlindungan Takaful: Ada, 8% daripada jumlah pembiayaan

 • Penjamin: Tiada

 • Cagaran: Tiada

 • Deposit: Tiada

 • Yuran Pendaftaran: RM10

 • Yuran Pemprosesan: RM100

 • Ansuran Awal: 3 bulan

 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’))

 • Saham Koperasi (dikembalikan): RM500 

 • Sumbangan Amal: RM50 

 • Bayaran Pendahuluan Keahlian (sebahagiannya dikembalikan): RM540 (18 bulan x RM30) 

 • Tabung Bulanan Anggota: Tiada

 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

 

Maklumat lanjut mengenai Pembiayaan Peribadi Speed-i

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

 • Warganegara: Malaysia sahaja

 • Syarat Umur: 21 - 59 tahun

 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)

 • Pekerjaan: Kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan badan berkanun sahaja, dengan jawatan tetap dan telah berkhidmat selama minima 6 bulan (kecuali Anggota Tentera)

 • Potongan tidak melebihi 50% dan 60%

 • Tiada rekod saman CTOS

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

 • Kad Pengenalan (3 salinan) 

 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini (3 salinan setiap bulan) 

 • Penyata penyelesaian terkini bagi menyelesaikan (overlap) pinjaman lama 

 • Surat Pengesahan Jawatan 

 • Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan Maybank (1 salinan) 

 • Surat opsyen bersara jika berumur 50 tahun ke atas 

 • “Allotment Form” bagi pemohon dari Sabah dan Sarawak (5 salinan) 

 • Surat Emolumen dari kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) (1 salinan)

Daftar dan dapatkan padanan produk kewangan terbaik untuk anda

daftar-pembiayaan-peribadi.png
bottom of page