top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

KOPUTRI
PEMBIAYAAN TAWARRUQ

as-sidq-rakan-institusi05.jpg

CIRI-CIRI PRODUK

 • Jumlah Pembiayaan: sehingga RM100,000

 • Tempoh Pembiayaan: 1- 10 tahun

 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 5.9% setahun

 • Perlindungan Takaful: Ada, 4% daripada jumlah pembiayaan

 • Penjamin: Tiada

 • Cagaran: Tiada

 • Deposit: Tiada

 • Yuran Pendaftaran: RM10

 • Yuran Pemprosesan: RM100

 • Ansuran Awal: 3 bulan

 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Saham Koperasi (dikembalikan): RM100 

 • Sumbangan Amal: RM50 

 • Bayaran Pendahuluan Keahlian (sebahagiannya dikembalikan): RM180 (6 bulan x RM30) 

 • Tabung Bulanan Anggota: RM30

 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

Maklumat lanjut mengenai Pembiayaan Tawarruq, termasuk Jadual Pembayaran

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

 • Warganegara: Malaysia sahaja

 • Syarat Umur: 21 - 54 tahun 

 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,800 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)

 • Pekerjaan: Kakitangan Kerajaan dan Badan Berkanun Polis Diraja Malaysia, dengan jawatan tetap dan telah berkhidmat selama minima 8 bulan

 • Potongan tidak melebihi 60%

 • Komitmen luar tinggi, CCRIS/CTOS juga layak memohon

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

 • Salinan Kad Pengenalan (3 salinan disahkan oleh majikan) 

 • 1 bulan penyata gaji asal yang terkini dan 3 salinan untuk setiap bulan terkini (disahkan oleh majikan)

 • Salinan slip gaji untuk 3 bulan terkini (3 salinan untuk setiap bulan disahkan) 

 • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)

 • 1 salinan buku simpanan CIMB

 • Penyata penyelesaian awal (jika berkaitan)

Daftar dan dapatkan padanan produk kewangan terbaik untuk anda

daftar-pembiayaan-peribadi.png
bottom of page