top of page

Apa Anda Perlu Tahu Mengenai Tandatangan Digital?


Tandatangan Digital

Dalam era moden ini, istilah tandatangan digital semakin menjadi topik yang popular di kalangan masyarakat. Ia tidak hanya merujuk kepada satu langkah dalam proses pengesahan, tetapi juga mendedahkan kepada kita dunia yang semakin kompleks dalam dunia teknologi sekarang.


Apa itu tandatangan digital?


tandatangan digital


Tandatangan digital (digital signature) adalah tandatangan versi elektronik yang membolehkan seseorang mengesahkan keaslian, kesahihan, dan ketulenan dokumen atau perjanjian dalam bentuk teknologi digital.


Tandatangan digital juga boleh membuktikan integriti dokumen tersebut, yang bermaksud ia tidak diubah suai selepas tandatangan dilakukan.


Bagaimanakah tandatangan digital berfungsi?


tandatangan digital


Tandatangan digital menggunakan beberapa teknologi di belakang tabir untuk menjalankan tugasnya. Antara teknologi ini ialah kriptografi, kesepakatan digital, dan sijil digital Malaysia daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Kriptografi merupakan ilmu dan teknik penyulitan maklumat untuk menghasilkan kod atau enkripsi. Ia mempunyai tahap keselamatan yang tinggi kerana ia hanya boleh didekod dengan kunci yang tepat.


Dalam kes tandatangan digital, kriptografi digunakan untuk menghasilkan kod tangan yang unik dan hanya diketahui oleh pemilik tandatangan digital sahaja. Kod ini akan digunakan dalam dokumen digital, membolehkan pihak lain untuk menyemak keaslian tandatangan tersebut.

Kesepakatan digital pula merujuk kepada proses di mana kedua-dua pihak yang terlibat dalam perjanjian menyatakan persetujuan mereka terhadap terma dan syarat yang disepakati. Dalam konteks tandatangan digital, keputusan persetujuan ini akan diubah menjadi kod digital yang akan disertakan dalam proses pengesahan tandatangan.


Sijil digital yang dikeluarkan oleh SKMM berfungsi sebagai bukti keaslian identiti digital seseorang. Sijil ini memastikan bahawa pemilik tandatangan digital adalah sebenarnya orang tersebut dan bukan pihak lain. Dengan menggunakan sijil ini, orang lain dapat memastikan bahawa tandatangan digital adalah sah dan boleh dipercayai.


Manfaat tandatangan digital


Teknologi tandatangan digital mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya termasuk:


Keselamatan dan keberkesanan


tandatangan digital


Tandatangan digital memastikan dokumen atau perjanjian adalah sah dan tidak boleh diubah suai secara sulit. Ia juga membantu mengurangkan risiko penipuan dan manipulasi dokumen.


Penjimatan masa dan kos


tandatangan digital cost


Dengan menggunakan tandatangan digital, kita tidak perlu lagi mencetak dan menghantar dokumen secara fizikal. Ini membantu menjimatkan kos percetakan, penghantaran, dan penyimpanan dokumen. Ia juga mempercepatkan proses pengesahan dan keputusan.


Efisiensi operasi perniagaan


tandatangan digital time

Dalam dunia perniagaan yang semakin laris dengan transaksi digital, tandatangan digital mempercepatkan proses persetujuan dan validasi dokumen, yang menjadikan operasi perniagaan lebih efisien dan berkesan.


Mobiliti dan akses mudah


Tandatangan digital membolehkan individu atau pihak yang terlibat untuk menandatangani dokumen di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Hal ini dapat memberi kebebasan dan fleksibiliti dalam menyelesaikan urusan bisnes atau peribadi.


Kepentingan perundangan


Di Malaysia, undang-undang berkaitan dengan tandatangan digital diakui melalui Akta Kanun Keseksaan, Akta Akuan Berkanun 1960, dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dengan mengikuti peraturan-peraturan ini, tandatangan digital memberikan keabsahan perundangan dan perlindungan undang-undang bagi transaksi elektronik.


Boleh digunakan di pelbagai sektor


Tandatangan digital tidak terhad kepada sektor tertentu. Ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti perbankan, pendidikan, perubatan, hukum, dan banyak lagi. Ini membuktikan bahawa teknologi tandatangan digital ini berguna dan relevan untuk semua golongan masyarakat.


Perlindungan alam sekitar


Dengan mengurangkan penggunaan kertas dan dokumen fizikal, penggunaan tandatangan digital mempunyai impak yang lebih rendah terhadap alam sekitar. Ia membantu mengurangkan pembabitan kayu dan sumber semulajadi untuk pengeluaran kertas.


Kesimpulannya, tandatangan digital adalah teknologi yang membolehkan pengesahan dalam bentuk digital. Ia menyediakan penyelesaian yang lebih selamat, mudah, dan berkesan berbanding dengan tandatangan tradisional. Dalam dunia digital yang semakin pesat, penggunaan tandatangan digital semakin menjadi keperluan untuk melindungi dan memastikan integriti dokumen. Walaupun tandatangan digital adalah teknologi moden yang efektif dan memiliki pelbagai kelebihan yang signifikan, tetapi anda harus sentiasa berwaspada semasa menggunakannya.


Kini Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP) menggunakan teknologi tandatangan digital yang lebih mudah dan selamat!


Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP) adalah sebuah pembiayaan patuh Syariah khusus buat pekerja berstatus tetap (atau kontrak KEMAS) kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, agensi kerajaan/badan berkanun terpilih, GLC atau Polis. Pendapatan minima untuk memohon hanya RM1,500 sebulan (termasuk elaun). Selain proses yang mudah dan cepat, Pembiayaan Peribadi-i YYP mempunyai ciri-ciri berikut:


  • Jumlah pembiayaan: RM3,000 – RM300,000

  • Tempoh pembiayaan: 1 - 10 tahun

  • Kadar keuntungan Tetap: 6.65% - 9.99% setahun

  • Konsep Syariah yang diguna: Tawarruq (Komoditi Murabahah)

  • Proses sepantas 24 jam

  • Tiada yuran guaman


Anda juga tidak memerlukan sebarang penjamin atau cagaran. Dokumen yang diperlukan juga adalah mudah iaitu:

  • Salinan kad pengenalan

  • Salinan slip gaji 3 bulan terkini

  • Surat pengesahan jawatan

  • Salinan penyata/buku akaun simpanan


Dapatkan pembiayaan peribadi yang mudah dan cepat untuk penjawat awam di sini!


As-Sidq adalah platform sehenti untuk mencari, mendapatkan padanan dan membuat permohonan untuk produk-produk kewangan patuh Syariah yang dikeluarkan oleh institusi kewangan seperti bank, koperasi, dan syarikat pemberi pinjaman wang berlesen (PPW) yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia (BNM), Angkatan KoperasiKebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) atau Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT).


Anda hanya perlu isikan borang dalam talian yang mudah dengan keperluan kewangan dan butiran peribadi anda, dan sistem kami akan memadan anda (serta merta) dengan produk- produk yang anda layak memohon.


Dari senarai produk kewangan yang dipadankan, nilaikan butiran produk (seperti anggaran kadar keuntungan) dan pilih produk yang anda ingin memohon. Anda boleh memilih lebih dari satu produk untuk dimohon.


Assidq.com memproses semua butiran dan dokumen peribadi secara automatik dan selamat dan TIDAK mengenakan sebarang yuran tambahan. Mohon segera di sini.

286 lihatan0 komen

Comments


bottom of page