top of page

Sebab Utama Permohonan Pembiayaan Peribadi Anda Ditolak

Updated: 14 Sep 2023


Permohonan pembiayaan peribadi adalah langkah yang biasa diambil oleh individu untuk mengatasi beban atau keperluan kewangan mereka. Pembiayaan ini memainkan peranan penting dalam membantu mereka mencapai matlamat kewangan dan memenuhi keperluan mendesak. Walau bagaimanapun, ada kalanya permohonan pembiayaan peribadi ditolak oleh institusi kewangan, seperti bank atau institusi pinjaman lain. Reaksi terhadap penolakan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpastian mengenai punca utama penolakan tersebut.

Anda dinasihatkan untuk mengenal pasti punca permohonan anda ditolak agar urusan permohonan anda yang seterusnya lebih berkesan dan meningkatkan peluang permohonan anda untuk diluluskan.

Berikut ialah sebab utama permohonan pembiayaan peribadi anda ditolak (dan apa tindakan selanjutnya yang anda boleh buat):

 • Mempunyai rekod buruk di dalam CTOS/CCRIS

  • CTOS merupakan singkatan dari "Credit Tip-Off Service". Ia adalah sebuah syarikat pihak ketiga yang beroperasi di Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan laporan kredit. CTOS mengumpulkan dan menguruskan maklumat kredit individu di Malaysia. Ia menyimpan catatan mengenai sejarah kredit dan rekod pembayaran hutang mereka.

  • Manakala, CCRIS pula merupakan singkatan bagi "Central Credit Reference Information System" atau "Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat" dalam Bahasa Malaysia. Ia merupakan sistem yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mengumpulkan dan menyimpan maklumat kredit individu di Malaysia.

  • Rekod buruk di dalam CTOS dan CCRIS merujuk kepada maklumat kredit yang mencerminkan keadaan kewangan yang meragukan atau tidak baik bagi setiap individu. Rekod ini boleh timbul akibat pelbagai faktor seperti tunggakan pembayaran, kegagalan membayar pinjaman atau kredit dan sebab-sebab lain yang berkaitan dengan kewangan. Di bawah ini, terdapat beberapa contoh rekod buruk yang mungkin terdapat di dalam CTOS dan CCRIS:

   • Tunggakan Pinjaman/Kredit:

    • Rekod buruk ini berlaku apabila individu gagal membayar ansuran bulanan atau pembayaran yang sepatutnya untuk pinjaman atau kredit. Ini termasuk pinjaman peribadi, pinjaman kereta, atau kredit kad. Jika tunggakan berlarutan, ini akan meningkatkan risiko kredit dan merosakkan rekod kewangan.

   • Pemfailan Pembayaran Balik Pinjaman:

    • Jika seseorang memilih untuk tidak membayar balik pinjaman atau kredit, ini boleh mengakibatkan rekod buruk di dalam CTOS dan CCRIS. Pemfailan pembayaran balik boleh menghasilkan tindakan undang-undang dari pemberi pinjaman atau institusi kewangan.

   • Kebankrapan:

    • Sekiranya seseorang dinyatakan bankrap oleh mahkamah, ini akan menjadi rekod buruk yang serius di dalam CTOS dan CCRIS. Kebankrapan berlaku apabila seseorang tidak mampu membayar hutang mereka dan mahkamah memutuskan untuk meliquidasi harta untuk membayar hutang kepada pemiutang.

   • Permohonan Kredit Berulang Yang Gagal:

    • Jika seseorang sering membuat permohonan kredit tetapi selalu ditolak oleh institusi kewangan, ini boleh mencerminkan ketidakstabilan kewangan dan mengakibatkan rekod buruk.

   • Pembatalan Akaun Kredit/Kad Kredit:

    • Jika akaun kredit atau kad kredit dibatalkan oleh pemberi pinjaman atau institusi kewangan kerana sebab-sebab tertentu seperti tunggakan berlarutan, ini akan memberi kesan negatif kepada rekod kewangan.

  • Rekod buruk di dalam CTOS dan CCRIS akan mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pinjaman atau kredit baru di masa hadapan. Oleh itu, adalah penting untuk menguruskan kewangan dengan teliti, membayar hutang-hutang yang tertunggak, dan mematuhi komitmen kewangan untuk memastikan rekod kredit yang baik.


 • Nisbah hutang yang lebih tinggi

  • Ini merujuk kepada nisbah antara jumlah hutang yang anda ada dengan pendapatan anda. Nisbah hutang yang lebih tinggi menunjukkan bahawa anda mempunyai jumlah hutang yang signifikan berbanding pendapatan yang anda perolehi. Jika nisbah hutang terlalu tinggi, pemberi pinjaman mungkin bimbang bahawa anda akan menghadapi kesukaran untuk membayar semula pinjaman baru, terutama jika pendapatan anda tidak mencukupi untuk menampung pembayaran ansuran baru serta komitmen hutang yang sedia ada.


 • Tempoh bekerja kurang dari 6 bulan

  • Biasanya tiga atau enam bulan yang pertama merupakan tempoh percubaan seseorang yang baru masuk bekerja di sesebuah syarikat. Permohonan pembiayaan yang ditolak kerana tempoh bekerja kurang dari 6 bulan merujuk kepada situasi di mana individu yang memohon pembiayaan tidak mempunyai rekod pekerjaan yang stabil atau cukup lama di tempat kerja semasa memohon. Ini adalah faktor yang sering diambil kira oleh pemberi pinjaman semasa menilai kelayakan pemohon untuk mendapatkan pinjaman atau kredit.


 • Terlalu sering memohon pembiayaan

  • Adakah anda kerap memohon pembiayaan seperti setiap minggu atau bulan secara berturut-turut? Terlalu banyak permohonan dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan kebimbangan atau keraguan dari pihak pemberi pinjaman. Ini boleh menyebabkan permohonan pembiayaan ditolak. Jika seseorang membuat banyak permohonan pembiayaan dalam jangka masa yang singkat, ini boleh memberi isyarat kepada pemberi pinjaman bahawa pemohon mungkin sedang menghadapi kesukaran kewangan atau sedang dalam keadaan yang tidak stabil. Ini boleh meningkatkan risiko kredit dan menyebabkan permohonan ditolak. Jika permohonan anda telah ditolak, anda dinasihatkan untuk menunggu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum memohon semula.


 • Dokumen permohonan yang dihantar tidak lengkap

  • Dokumen-dokumen yang penting dan diperlukan bagi tujuan pemprosesan dan kelulusan tidak lengkap atau memuaskan, maka permohonan anda ditolak secara automatik. Pemberi pinjaman memerlukan maklumat yang lengkap untuk menilai sama ada anda memenuhi syarat kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Dokumen yang hilang atau tidak lengkap boleh menyebabkan pemberi pinjaman kesulitan menilai kemampuan pembayaran dan risiko kredit anda.

  • Dokumen yang tidak lengkap juga boleh mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tujuan pembiayaan, jumlah yang diperlukan, atau tempoh yang dikehendaki. Ini boleh merumitkan proses penilaian dan mempengaruhi keputusan permohonan. Sebelum membuat permohonan, pastikan anda memahami sepenuhnya jenis dokumen yang diperlukan oleh pemberi pinjaman. Ini termasuk borang permohonan, bukti pendapatan, penyata bank, dan sebarang dokumen khusus yang berkaitan dengan jenis pembiayaan yang dimohon.


 • Anda langsung tidak mempunyai sejarah kredit

  • Sejarah kredit adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan sama ada anda layak untuk memohon pembiayaan atau tidak. Ia juga merupakan catatan tentang sejarah pembayaran hutang dan pinjaman yang diuruskan oleh agensi pelaporan kredit seperti CTOS atau CCRIS di Malaysia. Tidak mempunyai sejarah kredit atau "kosong" dalam rekod kredit dapat mempengaruhi kemampuan anda untuk mendapatkan pembiayaan. Tanpa sejarah kredit, pemberi pinjaman sukar untuk menilai kemampuan anda untuk membayar hutang atau pinjaman. Ini boleh menyebabkan ketidakpastian mengenai potensi risiko kredit.

  • Kesimpulannya, dalam menghadapi penolakan, penting untuk tidak berputus asa. Oleh kerana itu, adalah penting untuk memahami dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memudahkan proses permohonan pembiayaan peribadi dan meningkatkan peluang mendapatkan kelulusan dalam masa hadapan.


Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat (YIR): Pembiayaan Patuh Syariah untuk anda!


Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat (YIR) adalah sebuah pembiayaan patuh Syariah khusus buat pekerja tetap (atau kontrak KEMAS) Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi Kerajan/Badan Berkanun terpilih, GLC atau Polis. Pendapatan minima untuk memohon pula hanya RM1,500 sebulan (termasuk elaun).


Selain kelulusan yang mudah dan pantas, Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Jumlah pembiayaan: RM2,500 - RM250,000

 • Tempoh pembiayaan: 1tahun - 10tahun

 • Kadar keuntungan: Antara 6.65% - 9.99% setahun

 • Konsep syariah yang Diguna: Tawarruq(Komoditi Murabahah)

 • Proses sepantas 24jam

 • Tiada yuran guaman

Anda juga tidak memerlukan sebarang penjamin atau cagaran. Dokumen yang diperlukan juga adalah mudah iaitu:

 • Salinan kad pengenalan

 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini

 • Surat pengesahan jawatan

 • Salinan penyata/buku akaun simpanan

Dapatkan pembiayaan peribadi yang mudah dan cepat untuk penjawat awam di sini!


As-Sidq adalah platform sehenti untuk mencari, mendapatkan padanan dan membuat permohonan untuk produk-produk kewangan patuh Syariah yang dikeluarkan oleh institusi kewangan seperti bank, koperasi, dan syarikat pemberi pinjaman wang berlesen (PPW) yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia (BNM), Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) atau Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT).


Anda hanya perlu isikan borang dalam talian yang mudah dengan keperluan kewangan dan butiran peribadi anda, dan sistem kami akan memadan anda (serta merta) dengan produk-produk yang anda layak memohon.


Dari senarai produk kewangan yang dipadankan, nilaikan butiran produk (seperti anggaran kadar keuntungan) dan pilih produk yang anda ingin memohon. Anda boleh memilih lebih dari satu produk untuk dimohon.


Assidq.com memproses semua butiran dan dokumen peribadi secara automatik dan selamat dan TIDAK mengenakan sebarang yuran tambahan. Mohon segera disini!


423 lihatan0 komen

Siaran Terkini

Lihat Semua

Comments


bottom of page