PEMBIAYAAN PERIBADI-i
YAYASAN DEWAN PERNIAGAAN MELAYU PERLIS

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM2,500 - RM200,000
 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): Antara 5.99% - 9.99% setahun
 • Perlindungan Takaful: Tiada
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Yuran Wakalah: RM80
 • Yuran Guaman: Tiada
 • Caj Perkhidmatan: Berdasarkan produk yang ditawarkan
 • Yuran Kutipan: 2.0% berdasarkan jumlah pembayaran bulanan (berulang setiap bulan)
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Caj Penyata Penyelesaian Awal: RM100 setiap permintaan (jika berkenaan)
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui potongan gaji bulanan atau kemudahan Direct Debit (arahan tetap), sekiranya skim potongan gaji bulanan tidak dapat diaktifkan dan/atau diberhentikan.

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Nisbah Khidmat Hutang/DSR: Kurang daripada 60% gaji kasar
 • Syarat Umur: 20 - 58
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
 • Pekerjaan: Pekerja tetap (atau kontrak KEMAS) Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi Kerajan/Badan Berkanun terpilih, GLC atau Polis sahaja.

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan 
 • Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad (YYP) menyediakan pembiayaan peribadi patuh syariah untuk Penjawat Awam Malaysia dan Badan Berkanun dan Kakitangan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) terpilih.

YYP dibiayai oleh RCE Marketing Sdn Bhd, sebuah syarikat milik Bumiputera.