KOPERASI UKHWAH
PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM2,000 - RM250,000
 • Tempoh Pembiayaan: 2 - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.99% setahun untuk pinjaman bertempoh 4-10 tahun dan 4.35% setahun untuk pinjaman bertempoh 1-3 tahun
 • Perlindungan Takaful: Ada, 13% daripada jumlah pembiayaan
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Tiada
 • Yuran Pendaftaran: RM10
 • Yuran Pemprosesan: RM100
 • Ansuran Awal: Tiada
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’))
 • Saham Koperasi (dikembalikan): RM200 
 • Sumbangan Amal: RM100 
 • Bayaran Pendahuluan Keahlian (sebahagiannya dikembalikan): RM180 (6 bulan x RM30) 
 • Tabung Bulanan Anggota: Tiada
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: 19 - 58 (umur maksima pada tarikh akhir pembiayaan adalah 60 tahun)
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
 • Pekerjaan: Kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan badan berkanun sahaja, dengan jawatan tetap dan telah berkhidmat selama minima 6 bulan (kecuali Anggota Tentera)
 • Komitmen luar tinggi layak memohon, pinjaman LPPSA diambil kira
 • Pembiayaan Bertindih (Overlap) dan Penyelesaian Akaun Disenarai Hitam (Blacklist) dibenarkan
 • Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan
 • SAA (Special Attention Account): Tidak diterima

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Kad Pengenalan (3 salinan) 
 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini (3 salinan setiap bulan) 
 • Penyata penyelesaian terkini bagi menyelesaikan (overlap) pinjaman lama 
 • Surat Pengesahan Jawatan 
 • Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan Maybank (1 salinan) 
 • Surat opsyen bersara jika berumur 50 tahun ke atas 
 • “Allotment Form” bagi pemohon dari Sabah dan Sarawak (5 salinan) 
 • Surat Emolumen dari kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) (1 salinan)

UKHWAH - Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad (UKHWAH) adalah sebuah koperasi kredit yang popular di Malaysia. Koperasi ini ditubuhkan pada 1998 sebagai Koperasi Usahawan Islam Malaysia Berhad di Kuala Lumpur. Pada tahun 2002 koperasi ini telah menukar namanya kepada Koperasi Pendidikan Islam Malaysia Berhad (UKHWAH).

Koperasi UKHWAH telah menjalinkan kerjasama strategik dengan beberapa institusi kewangan di Malaysia. Antaranya ialah Maybank Islamic, Ambank Berhad, dan juga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat). Kerjasama ini membolehkan Koperasi Ukhwah menawarkan pelan pinjaman peribadi yang menarik dan berpatutan kepada rakyat Malaysia, khususnya kakitangan kerajaan dan kakitangan GLC.

Pakej pinjaman peribadi yang terkenal dari Koperasi Ukhwah Malaysia ialah UKHWAH Cash-i. Pelan ini ditawarkan kepada kakitangan kerajaan, kakitangan GLC, dan pekerja badan berkanun yang terpilih.