PEMBIAYAAN BISNES-i KREDIT KOMUNITI

SETIA FACTORING SDN BHD

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM10,000-RM1,000,000
 • Tempoh Pembiayaan: 3 - 36 bulan
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 12%-36% tahunan
 • Perlindungan Takaful: Bergantung, namun pelanggan dinasihatkan untuk melanggan Perlindungan Takaful
 • Yuran Pemprosesan: 0.50% daripada jumlah
 • Duti Setem: : 0.50% daripada jumlah
 • Yuran Pemprosesan Komoditi: RM 25.00
 • Sebarang kos tambahan berkaitan perkara di atas yang hendaklah dimaklumkan oleh Pembiaya

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • SME yang beroperasi melebihi 3 tahun
 • Keuntungan melebihi RM 1Juta setahun
 • 50% hakmilik dimiliki warganegara Malaysia

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Invois Pembekal
 • Profil Syarikat (Jika ada)
 • SSM Registration No.
 • Laporan Audit (2 Tahun)
 • Penyata Bank (6 Bulan)
 • Laporan Debtors & Creditors Aging

PEMBIAYAAN FAKTORING-i KREDIT KOMUNITI

SETIA FACTORING SDN BHD

PEMBIAYAAN FAKTORING-i KREDIT KOMUNITI

SETIA FACTORING SDN BHD

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM10,000-RM5,000,000
 • Tempoh Pembiayaan: 3 - 6 bulan
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 12%-36% tahunan
 • Perlindungan Takaful: Bergantung, namun pelanggan dinasihatkan untuk melanggan Perlindungan Takaful
 • Yuran Pemprosesan: 0.50% daripada jumlah
 • Yuran Faktoring: 3%
 • Duti Setem: : 0.50% daripada jumlah
 • Yuran Pemprosesan Komoditi: RM 25.00
 • Sebarang kos tambahan berkaitan perkara di atas yang hendaklah dimaklumkan oleh Pembiaya

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Kerajaan
 • GLC yang terpilih

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Invois Pembekal
 • Profil Syarikat (Jika ada)
 • SSM Registration No.
 • Laporan Audit (2 Tahun)
 • Penyata Bank (6 Bulan)
 • Laporan Debtors & Creditors Aging

Setia Factoring Sdn. Bhd.

No. Pendaftaran: 202001000415 (1356734-M)

Jenis Organisasi: Kredit Komuniti

Alamat Operasi: A-19-3, Jaya One, Jalan Universiti, 46200 Petaling Jaya, Selangor

Telefon: 03-79317866

Emel: setiafacoring@gmail.com