PEMBIAYAAN PERIBADI-i KREDIT KOMUNITI

JUARA PARTNERS

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM3,000 - RM100,000
 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 9.99% setahun
 • Perlindungan Takaful: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Yuran Pemprosesan: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Ansuran Awal: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: 20 - 59
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
 • Pekerjaan: Kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan badan berkanun sahaja, dengan jawatan tetap
 • Tidak bankrup

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Salinan Kad Pengenalan  
 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan 
 • Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan

Juara Partners & Co Sdn Bhd

Juara Partners & Co Sdn. Bhd. turut berdaftar dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan, dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Syarikat ini mempunyai lesen pemberi pinjam wang dengan nombor lesen WL5135/08/01-8/250521.

Nama Syarikat: Juara Partners & Co Sdn. Bhd.

No. Pendaftaran: 585747-X

Jenis Organisasi: Syarikat

No. Lesen: WL5135/08/01-8/250521

No. Permit: WP5135/08/01-1/250513

Alamat Operasi: No. 14, Jalan SS5B/4, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor

Telefon (1): 03-78055288

Telefon (2): 03-78850288

Laman Web: https://juarapartners.com/