PEMBIAYAAN PERIBADI-i KREDIT KOMUNITI

ES LINK

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM1,000 - RM5,000
 • Tempoh Pembiayaan: 6 - 12 bulan
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 18% setahun
 • Perlindungan Takaful: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Yuran Pemprosesan: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Ansuran Awal: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui 'direct debit e-mandate'

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: 21 - 60
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM2,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
 • Pekerjaan: Pekerja tetap atau kontrak Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan GLC sahaja.

Dokumen Yang Perlu Disediakan

 • Salinan Kad Pengenalan  
 • Salinan slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan 
 • Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan