KOPERASI KOWAJA
PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM3,000 - RM150,000
 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.99% - 13.8% setahun
 • Perlindungan Takaful: Ada
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Tiada
 • Yuran Pemprosesan: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Pembayaran Pendahuluan: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Duti Setem: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Caj Wakalah: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Caj Lewat Bayar: Jika ada, akan dikemukakan dalam kontrak
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: 19 - 55 tahun
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM1,500 gaji kasar sebulan (termasuk elaun)
 • Pekerjaan: Kakitangan Kerajaan, berjawatan tetap atau kontrak (minima 1 tahun berkhidmat)
 • Potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan dan elaun tetap (termasuk pembiayaan baru).
 • Pemohon yang mempunyai rekod ‘Blacklist’ ‘CTOS’ atau ‘CCRIS’ akan dipertimbangkan.
 • Pinjaman bertindih (overlap) dibenarkan.

Dokumen Yang Perlu Disediakan

Pemohon bergaji tetap (sektor am):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini (yang telah disahkan)
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan (dengan "letterhead" majikan)
 • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)
 • Penyata penyelesaian (jika overlap mana-mana Bank / Koperasi)

KOWAJA - Koperasi Wawasan Pekerja-Pekerja Berhad

Koperasi Wawasan Pekerja-Pekerja Berhad atau secara ringkasnya dikenali sebagai "KOWAJA" telah ditubuhkan pada 15 Julai 2003 berlandaskan visi Wawasan 2020 dan dasar Koperasi Negara. Sehingga 31 Mei 2016, KOWAJA mempunyai seramai 51,540 orang anggota. Matlamat utama KOWAJA ialah menyediakan pembiayaan peribadi, khidmat nasihat serta sokongan yang berterusan kepada pihak anggotanya. Keutamaan KOWAJA adalah mementingkan kebajikan anggotanya dan untuk "membebaskan" anggota-anggota dari terus dibelenggu dalam budaya "hutang haram" yang semakin berleluasa.

http://www.kowaja.com.my/