HSBC AMANAH
PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM6,000 - RM250,000
 • Tempoh Pembiayaan: 2 - 7 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.88% - 12.5% setahun
 • Perlindungan Takaful: Secara pilihan
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Tiada
 • Yuran Pemprosesan: Tiada
 • Pembayaran Pendahuluan: Tiada
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Caj Wakalah: Tiada
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’) oleh bank)
 • Caj Lewat Bayar: 1% daripada baki tunggakan
 • Kaedah Pembayaran: Debit langsung dari akaun simpanan HSBC Amanah

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia
 • Syarat Umur: 21 - 60 tahun
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM5,000 gaji kasar sebulan untuk pelanggan baru ATAU RM3,000 gaji kasar sebulan untuk pelanggan sedia ada
 • Pekerjaan: Sektor Am, GLC, Sektor Swasta atau bekerja sendiri

Dokumen Yang Perlu Disediakan

Pemohon pendapatan tetap (sektor swasta):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon berpendapatan tidak tetap:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini; DAN/ATAU salinan penyata-penyata Komisen tahunan daripada majikan anda sekarang
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji dan komisen) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC) berserta resit-resit bayaran (jika ada)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon yang bekerja sendiri:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Borang Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B) berserta resit-resit bayaran
 • Salinan Penyata KWSP terkini; ATAU
 • Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini) ATAU Akaun Keuntungan dan Kerugian

Pemohon bergaji tetap (sektor am):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini (yang telah disahkan)
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan (dengan "letterhead" majikan)
 • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)
 • Penyata penyelesaian (jika overlap mana-mana Bank / Koperasi)

HSBC Amanah Malaysia Berhad

Kehadiran HSBC di Malaysia bermula pada tahun 1884 ketika The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited menubuhkan cawangan pertamanya di negara ini pada tahun 1884 di pulau Penang, dengan hak istimewa untuk mengeluarkan wang kertas.

HSBC telah menawarkan perkhidmatan kewangan Islam di Malaysia sejak tahun 1994. HSBC memperkenalkan perbankan Islam di seluruh dunia pada tahun 1998. Pada tahun 2004, jenama HSBC Amanah dilancarkan secara global dengan tujuan menjadikan HSBC sebagai penyedia perkhidmatan perbankan Islam terkemuka di seluruh dunia.

Pada bulan November 2007, HSBC Bank Malaysia Berhad adalah bank asing pertama yang diperbadankan di Malaysia yang diberi lesen oleh Bank Negara Malaysia untuk menubuhkan anak syarikat perbankan Islam.

HSBC Amanah Malaysia Berhad, bank Islam sepenuhnya yang dimiliki sepenuhnya oleh HSBC Bank Malaysia dan ahli Kumpulan HSBC, diperbadankan pada Februari 2008 dan mula beroperasi pada bulan Ogos 2008.