BANK ISLAM
PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM10,000 - RM300,000 
 • Tempoh Pembiayaan: 1 tahun - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.5% setahun (tempoh pembiayaan 1 - 3 tahun), 4.9% setahun (tempoh pembiayaan 4 - 8 tahun), 5.5% setahun (tempoh pembiayaan 9 - 10 tahun)
 • Perlindungan Takaful: Ada
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Tiada
 • Yuran Pemprosesan: Tiada
 • Pembayaran Pendahuluan: Setara dengan ansuran 2 bulan
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Caj Wakalah: RM50.00
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’) oleh Bank Islam)
 • Caj Lewat Bayar: 1% daripada baki tunggakan
 • Kaedah Pembayaran: Potongan gaji atau pemindahan gaji ke Bank Islam dengan arahan Auto-Debit

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: Minima 18 tahun dan tidak melebihi usia persaraan pada akhir tempoh pembayaran
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM2,000 gaji kasar sebulan
 • Pekerjaan: Pekerja tetap sektor awam (Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri / Agensi Kerajaan / Badan Berkanun / Polis / Tentera), GLC, sektor swasta atau bekerja sendiri
 • Tidak disenaraihitamkan oleh mana-mana Bank di Malaysia
 • Tiada akaun di bawah Pemerhatian Khas – Special Attention Account (SAA).
 • Bukan di bawah selaan AKPK

Dokumen Yang Perlu Disediakan

Pemohon pendapatan tetap (sektor swasta):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon berpendapatan tidak tetap:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini; DAN/ATAU salinan penyata-penyata Komisen tahunan daripada majikan anda sekarang
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji dan komisen) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC) berserta resit-resit bayaran (jika ada)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon yang bekerja sendiri:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Borang Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B) berserta resit-resit bayaran
 • Salinan Penyata KWSP terkini; ATAU
 • Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini) ATAU Akaun Keuntungan dan Kerugian

Pemohon bergaji tetap (sektor am):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini (yang telah disahkan)
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan (dengan "letterhead" majikan)
 • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)
 • Penyata penyelesaian (jika overlap mana-mana Bank / Koperasi)

Bank Islam Malaysia Berhad

Bank Islam Malaysia Berhad diperbadankan pada tahun 1983 dan adalah bank pertama yang mengamalkan konsep perbankan Islam sepenuhnya di Malaysia. Ditubuhkan dengan visi utama untuk menjadi sebuah institusi kewangan yang mendahulukan kemakmuran untuk semua, dan misi untuk menyediakan penyelesaian yang menghasilkan nilai – bank ini telah berkembang dengan pesat sejak penubuhannya.

Dengan 147 cawangan dan 1,100 terminal layan diri di seluruh negara, Bank Islam telah meningkatkan kualiti perbankan Islam di Malaysia. Bank Islam Malaysia Berhad mempunyai beberapa anak syarikat seperti Bank Islam Trust Company (Labuan) Ltd, BIMB Investment Management Berhad, Al-Wakalah Nominees (Tempatan) Sdn Bhd, dan Farihan Corporation Sdn Bhd.

Oleh kerana Bank Islam adalah institusi kewangan patuh Syariah, produk dan servis yang diberikan menarik minat individu dan usahawan yang ingin menggunakan sistem perbankan Islam.  Bank Islam menawarkan servis perbankan peribadi dan juga perbankan korporat. Antara produk Bank Islam yang terkenal ialah Ar-Rahnu yang mengamalkan konsep patuh Syariah.

Selain itu Bank Islam menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan peribadi dalam bentuk deposit dan pelaburan, kad kredit Islamik, pembiayaan peribadi, dan pengurusan kekayaan. Untuk usahawan dan syarikat pula, produk yang ditawarkan ialah pembiayaan perniagaan, pengurusan tunai dan perkhidmatan perbendaharaan.