ALLIANCE ISLAMIC BANK
PEMBIAYAAN PERIBADI-i CASHVANTAGE

Ciri-ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan: RM5,000 - RM150,000
 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 7 tahun
 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.99% setahun untuk tempoh 1 - 2 tahun, 6.99% setahun untuk tempoh 3 - 4 tahun dan antara 8.38% - 14.78% setahun untuk tempoh lebih dari 4 tahun
 • Perlindungan Takaful: Secara pilihan
 • Penjamin: Tiada
 • Cagaran: Tiada
 • Deposit: Tiada
 • Yuran Pemprosesan: Tiada
 • Pembayaran Pendahuluan: Tiada
 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan
 • Caj Wakalah: Tiada
 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’) oleh bank)
 • Caj Lewat Bayar: 1% daripada baki tunggakan
 • Kaedah Pembayaran: -

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Kelayakan

 • Warganegara: Malaysia sahaja
 • Syarat Umur: Minima 18 tahun dan tidak melebihi usia persaraan pada akhir tempoh pembayaran
 • Pendapatan Bulanan Minima: RM2,000 gaji kasar sebulan
 • Pekerjaan: Pekerja tetap syarikat GLC atau syarikat sektor swasta terpilih

Dokumen Yang Perlu Disediakan

Pemohon pendapatan tetap (sektor swasta):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon berpendapatan tidak tetap:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini; DAN/ATAU salinan penyata-penyata Komisen tahunan daripada majikan anda sekarang
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji dan komisen) 3 bulan terkini
 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC) berserta resit-resit bayaran (jika ada)
 • Salinan Penyata KWSP terkini

Pemohon yang bekerja sendiri:

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Borang Pendaftaran Perniagaan (SSM)
 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B) berserta resit-resit bayaran
 • Salinan Penyata KWSP terkini; ATAU
 • Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini) ATAU Akaun Keuntungan dan Kerugian

Pemohon bergaji tetap (sektor am):

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini (yang telah disahkan)
 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Jawatan (dengan "letterhead" majikan)
 • Bil Utiliti (cth : bil air, elektrik, Astro disahkan)
 • Penyata penyelesaian (jika overlap mana-mana Bank / Koperasi)

Alliance Islamic Bank Berhad

Anak syarikat Alliance Bank Malaysia Berhad (ABMB), Alliance Islamic Bank Berhad (AIS) berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan potensi besar dalam industri perbankan Islam di Malaysia. AIS mula beroperasi dengan menawarkan produk dan perkhidmatan perbankan Islamik pada tahun 2008.

AIS, dengan ruang lingkup perbankan yang holistik, memfokuskan kepada perbankan pengguna, perbankan komersial dan PKS untuk mengembangkan perniagaan. Ia memanfaatkan saluran penjualan dan pengedaran perbankan konvensional yang ada untuk memasarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatannya. Ini juga memberi peluang unik bagi Alliance Financial Group untuk memfokuskan dan mengembangkan segmen perbankan pelaburan Islam terutama dalam sektor pengurusan kekayaan dan pasaran modal.

Di antara portofolioya, AIS menawarkan Alliance i-Wish Home Flexi, kemudahan pembiayaan rumah berkaitan deposit Islam pertama di Malaysia yang membolehkan rakyat Malaysia memiliki kediaman mereka dengan lebih pantas, dan Alliance CashVantage Personal Financing-i, pembiayaan peribadi dua peringkat baru yang menawarkan 35 % pembayaran balik yang lebih rendah untuk tahun pertama.

Di bahagian pengurusan kekayaan, Alliance Dana Adib Fund dan Alliance Islamic Money Market Market menduduki tempat 10 teratas di dunia dalam kategori dana Islam oleh Eurekahedge, syarikat penyelidikan dana lindung nilai terbesar di dunia, pada tahun 2006.

AIS mempunyai pasukan kakitangan yang berdedikasi yang dilatih untuk menawarkan khidmat nasihat kewangan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip Islam dan Syariah.