PEMBIAYAAN PERIBADI-i

DAPATKAN PADANAN

Isikan borang dalam talian yang mudah dengan keperluan kewangan dan butiran peribadi anda, dan sistem kami akan memadan anda (serta merta) dengan produk-produk yang anda layak memohon.

PILIH PRODUK

Dari senarai produk kewangan yang dipadankan, nilaikan butiran produk (seperti anggaran kadar keuntungan) dan pilih produk yang anda ingin memohon. Anda boleh memilih lebih dari satu produk untuk dimohon.

HANTAR PERMOHONAN

Dengan satu langkah lagi, hantarkan permintaan anda kepada pilihan bank/institusi kewangan. Anda hanya tunggu panggilan dari bank/institusi kewangan untuk meneruskan proses permohonan anda.

DAPATKAN PADANAN

Isikan borang dalam talian yang mudah dengan keperluan kewangan dan butiran peribadi anda, dan sistem kami akan memadan anda (serta merta) dengan produk-produk yang anda layak memohon.

PILIH PRODUK

Dari senarai produk kewangan yang dipadankan, nilaikan butiran produk (seperti anggaran kadar keuntungan) dan pilih produk yang anda ingin memohon. Anda boleh memilih lebih dari satu produk untuk dimohon.

HANTAR PERMOHONAN

Dengan satu langkah lagi, hantarkan permintaan anda kepada pilihan bank/institusi kewangan. Anda hanya tunggu panggilan dari bank/institusi kewangan untuk meneruskan proses permohonan anda.

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan).

As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

Pembiayaan Peribadi-i Dari Bank

Alliance Islamic Bank Pembiayaan Peribadi-i CashVantage

 • Jumlah pembiayaan: RM5,000 - RM150,000 
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 4.99% - 14.78% setahun 
 • Tempoh: 1 - 7 tahun 
 • Pembiayaan boleh digunakan untuk menggabungkan hutang kredit kad dan pinjaman peribadi lain
 • Hanya untuk pekerja tetap syarikat GLC atau syarikat sektor swasta terpilih sahaja
Ketahui Lebih Lanjut

Al Rajhi Bank Pembiayaan Peribadi-i

 • Jumlah pembiayaan: RM10,000 - RM150,000
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 4.99% - 9.50% setahun
 • Tempoh: 1 - 8 tahun
 • Tiada yuran pemprosesan atau bayaran pendahuluan
 • Pekerja tetap atau pekerja kontrak (jawatan kanan sahaja) daripada GLC / MNC / syarikat am (BHD) / syarikat persendirian (SDN BHD) sahaja

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i

 • Jumlah pembiayaan: RM10,000 - RM300,000 
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 4.5% - 5.5% setahun 
 • Tempoh: 1 - 10 tahun 
 • Tiada caj tersembunyi dan tanpa bayaran pemprosesan
 • Tiada penjamin, deposit atau cagaran

Pembiayaan Peribadi-i Dari Koperasi

Pembiayaan Peribadi-i KOWAJA

 • Jumlah pembiayaan: RM3,000 - RM150,000 
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 4.99% - 13.8% setahun 
 • Tempoh: 1 - 10 tahun 
 • Tiada penjamin, tiada cagaran
 • Pembiayaan Bertindih (Overlap) dibenarkan
 • *Pra-kelulusan 15 minit

Koperasi Ukhwah Cash-i

 • Jumlah pembiayaan: sehingga RM200,000
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 4.35% - 4.99% setahun
 • Tempoh: 1 - 10 tahun
 • Kakitangan Kerajaan dan GLC terpilih sahaja
 • Pembiayaan Bertindih (Overlap) dan Penyelesaian Akaun Disenarai Hitam (Blacklist) dibenarkan

Kobeta Speed-i

 • Jumlah pembiayaan: sehingga RM250,000 
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 5.99% setahun 
 • Tempoh: 10 tahun sahaja
 • Tidak ambil kira komitmen luar, CCRIS atau pinjaman LPPSA
 • Kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan GLC terpilih sahaja

KoPutri Pembiayaan Tawarruq

 • Jumlah pembiayaan: sehingga RM100,000
 • Kadar keuntungan: Kadar rata 5.90% setahun
 • Tempoh: 1 - 10 tahun
 • Kakitangan kerajaan dan Badan Berkanun Polis Diraja Malaysia
 • Pembayaran (Payout) tinggi sehingga 92%

Pembiayaan Peribadi-i Dari Komuniti Kredit

Juara Partners Pembiayaan Peribadi-i

 • Jumlah pembiayaan: RM3,000 - RM60,000
 • Tempoh pembiayaan: 1 tahun - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan: Kadar rata 9.99% setahun
 • Penyatuan Hutang: Dibenarkan
 • Konsep Syariah yang Diguna: Tawarruq (Komoditi Murabahah)

Sinaran Mega Solution Sdn Bhd At-Taawun Pembiayaan Peribadi-i

 • Jumlah pembiayaan: RM1,000 - RM300,000
 • Tempoh pembiayaan: 6 - 60 bulan
 • Kadar Keuntungan: 2% - 5% bulanan
 • Pekerja Kerajaan dan Sektor Swasta
 • Konsep Syariah yang Diguna: Tawarruq (Komoditi Murabahah)

Pembiayaan Peribadi-i Dari Yayasan

Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Ihsan Rakyat

 • Jumlah pembiayaan: RM3,000 - RM250,000
 • Tempoh pembiayaan: 1 tahun - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan: Antara 6.65% - 9.99% setahun
 • Pekerja Tetap (atau kontrak KEMAS) Kerajaan Persekutuan, Kerajaan negeri, Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun terpilih, GLC atau Polis sahaja.
 • Pengeluaran pembiayaan 24 jam

Pembiayaan Peribadi-i Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis

 • Jumlah pembiayaan: RM3,000 - RM250,000
 • Tempoh pembiayaan: 1 tahun - 10 tahun
 • Kadar Keuntungan: Antara 6.65% - 9.99% setahun
 • Pekerja Tetap (atau kontrak KEMAS) Kerajaan Persekutuan, Kerajaan negeri, Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun terpilih, GLC atau Polis sahaja.
 • Pengeluaran pembiayaan 24 jam