top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i X-CHANGE 2023

WhatsApp_Image_2023-04-03_at_09.40.32-removebg-preview.png

CIRI-CIRI PRODUK

 • Tempoh Kempen: 1 Mac 2023 - 31 Disember 2023

 • Produk: Mumtaz-i & Afdhal-i

 • Kadar Keuntungan:

  • Standard

   • Mumtaz-i: KAS + 2.90% setahun (bersamaan dengan 3.12% setahun pada kadar tetap bagi tempoh 3 tahun)

   • Afdhal-i: KAS + 3.05% setahun (bersamaan dengan 3.20% setahun pada kadar tetap bagi tempoh 3 tahun).

  • Pembiayaan Semula

   • ​Mumtaz-i: KAS + 2.80% setahun (bersamaan dengan 3.06% setahun pada kadar tetap bagi tempoh 3 tahun)

   • Afdhal-i: KAS + 2.95% setahun (bersamaan dengan 3.15% setahun pada kadar tetap bagi tempoh 3 tahun).

 • Kadar Asas Standard (KAS) semasa adalah pada 3.00%.

 • Kadar Keuntungan Siling adalah pada 15% setahun

 • Amaun Pembiayaan: RM 10,000 -RM 400,000

 • Tempoh Pembiayaan: 2 - 10 Tahun

 • Deposit Sekuriti: Dikecualikan

 • Kaedah Pembayaran: Hanya potongan gaji melalui Biro ANGKASA, Accountant General (AG) atau pihak Majikan.

Jadual Bayaran

Terma Dan Syarat

Lebaran Penjelasan Produk

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

 • Warganegara: Malaysia sahaja

 • Syarat Umur: Berumur 19 tahun (Sektor Awam)/ 21 tahun (Sektor Swasta) dan tidak melebihi 60 tahun selepas tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan, yang mana lebih awal

 • Pendapatan Bulanan Minima: Pendapatan minimum bulanan sebanyak RM3,000 (termasuk gaji kasar, elaun tetap dan pendapatan bukan tetap yang lain);

 • Pekerjaan: Pekerja tetap/ kontrak Kerajaan, GLC, majlis tempatan dan syarikat swasta terpilih yang mempunyai kemudahan potongan gaji dengan Bank;

 • Membuka Akaun Semasa-i/ Akaun Simpanan-i dengan pihak Bank;

 • Mestilah mengambil perlindungan ‘Group Credit Family Takaful (GCFT)’ dan lain-lain produk Banca Takaful/ Pengurusan Kekayaan dengan pihak Bank;

 • Pengeluaran AM-PM merujuk kepada mana-mana permohonan Pembiayaan Peribadi-i yang lengkap yang dihantar sebelum 12 p.m. akan dikreditkan pada hari yang sama. Mana-mana permohonan yang dihantar selepas 12 p.m. akan dikreditkan pada hari bekerja yang berikutnya.

MBSB Personal Financing Form

Please take a moment to fill out the form.

bottom of page