FWD KASIH
PERLINDUNGAN TAKAFUL

Manfaat Kematian

Manfaat Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal

Badal Haji / Derma Kebajikan

Khairat Kematian

Kematian Akibat Kemalangan

Manfaat Kematian

Manfaat Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal

Badal Haji / Derma Kebajikan

Khairat Kematian

Kematian Akibat Kemalangan

Ciri-ciri Produk

 • FWD Kasih ialah pelan takaful bertempoh tahunan yang melindungi anda, sebagai Orang Dilindungi, apabila anda meninggal dunia, mengalami Hilang Upaya Penuh dan Kekal, serta manfaat tambahan sekiranya kematian disebabkan oleh kemalangan. FWD Takaful juga akan membayar manfaat khairat kematian sebanyak RM3,000 apabila anda meninggal dunia. FWD Takaful juga akan menguruskan Badal Haji atau mendermakan RM2,500 kepada badan kebajikan bagi pihak anda apabila anda meninggal dunia.
 • Jadual Sijil Takaful (“sijil”) anda akan diperbaharui setiap tahun secara automatik sehingga anda mencapai umur 59 tahun pada hari lahir berikutnya dan tamat pada umur 60 tahun.

Konsep Syariah yang digunapakai

 • Tabarru’: Sumbangan bagi tujuan takaful.
 • Wakalah: Kontrak di mana peserta melantik Pengendali Takaful untuk mengurus Dana Risiko Peserta (DRP) dan bersetuju untuk memberi upah tertentu kepada Pengendali Takaful seperti yang dipersetujui atas perkhidmatan yang diberikan.
 • Ju'alah: Ia adalah ganjaran kepada Pengendali Takaful atas prestasi yang baik dalam pengurusan Dana Risiko Peserta. Pengendali Takaful akan menerima ganjaran dalam bentuk lebihan Dana Risiko Peserta yang boleh diagihkan, di mana 50% akan diagihkan kepada Pengendali Takaful dan 50% diagihkan kepada peserta yang layak.
 • Qard: Pinjaman tanpa faedah untuk tabarru’ sekiranya Dana Risiko Peserta mengalami defisit. Pinjaman tersebut akan dibayar dari lebihan akan datang dari Dana Risiko Peserta.

Manfaat-manfaat dilindungi

 • Manfaat kematian: FWD Takaful akan membayar 100% jumlah dilindungi apabila anda, sebagai Orang Dilindungi, meninggal dunia
 • Manfaat hilang upaya penuh dan kekal (HUPK): FWD Takaful akan membayar 100% daripada jumlah dilindungi jika anda, mengalami hilang upaya penuh dan kekal. Sila rujuk Jadual Sijil Takaful untuk definisi HUPK
 • Manfaat kematian akibat kemalangan: Jika Orang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan, FWD Takaful akan membayar 200% jumlah dilindungi. Sila rujuk Jadual Sijil Takaful untuk definisi kemalangan
 • Manfaat khairat kematian*: FWD Takaful akan membayar RM3,000 sebagai manfaat khairat kematian jika anda meninggal dunia, sebaik sahaja FWD Takaful menerima sijil kematian
 • Badal Haji/Derma kepada badan kebajikan*: FWD Takaful akan membayar kos Badal Haji dan mengaturkannya melalui panel penyedia perkhidmatan FWD Takaful bagi pihak anda , jika anda beragama Islam. Jika anda bukan beragama Islam, FWD Takaful akan mendermakan RM2,500 bagi pihak anda kepada badan kebajikan

*Sumbangan bagi manfaat ini, dibiayai sepenuhnya oleh FWD Takaful Berhad bagi pihak anda

4 pelan jumlah perlindungan yang boleh dipilih:

 • Pelan A: RM 10,000
 • Pelan B: RM 20,000
 • Pelan C: RM 30,000
 • Pelan D: RM 40,000

Manfaat dan Jumlah Sumbangan

Kelayakan

 • Khas untuk berpendapatan bulanan kurang daripada RM5,000
 • Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun
 • Umur Kemasukan Maksimum: 55 tahun
 • Umur Perlindungan Maksimum: 60 tahun

*Berdasarkan tarikh lahir seterusnya

FWD Kasih telah diperakui oleh Bank Negara Malaysia sebagai pelan perlindungan yang anda mampu dan mudah difahami, dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas.

Ciri-ciri Produk

 • FWD Kasih ialah pelan takaful bertempoh tahunan yang melindungi anda, sebagai Orang Dilindungi, apabila anda meninggal dunia, mengalami Hilang Upaya Penuh dan Kekal, serta manfaat tambahan sekiranya kematian disebabkan oleh kemalangan. FWD Takaful juga akan membayar manfaat khairat kematian sebanyak RM3,000 apabila anda meninggal dunia. FWD Takaful juga akan menguruskan Badal Haji atau mendermakan RM2,500 kepada badan kebajikan bagi pihak anda apabila anda meninggal dunia.
 • Jadual Sijil Takaful (“sijil”) anda akan diperbaharui setiap tahun secara automatik sehingga anda mencapai umur 59 tahun pada hari lahir berikutnya dan tamat pada umur 60 tahun

Konsep Syariah yang digunapakai

 • Tabarru’: Sumbangan bagi tujuan takaful.
 • Wakalah: Kontrak di mana peserta melantik Pengendali Takaful untuk mengurus Dana Risiko Peserta (DRP) dan bersetuju untuk memberi upah tertentu kepada Pengendali Takaful seperti yang dipersetujui atas perkhidmatan yang diberikan.
 • Ju'alah: Ia adalah ganjaran kepada Pengendali Takaful atas prestasi yang baik dalam pengurusan Dana Risiko Peserta. Pengendali Takaful akan menerima ganjaran dalam bentuk lebihan Dana Risiko Peserta yang boleh diagihkan, di mana 50% akan diagihkan kepada Pengendali Takaful dan 50% diagihkan kepada peserta yang layak.
 • Qard: Pinjaman tanpa faedah untuk tabarru’ sekiranya Dana Risiko Peserta mengalami defisit. Pinjaman tersebut akan dibayar dari lebihan akan datang dari Dana Risiko Peserta.

Manfaat-manfaat dilindungi

 • Manfaat kematian: FWD Takaful akan membayar 100% jumlah dilindungi apabila anda, sebagai Orang Dilindungi, meninggal dunia
 • Manfaat hilang upaya penuh dan kekal (HUPK): FWD Takaful akan membayar 100% daripada jumlah dilindungi jika anda, mengalami hilang upaya penuh dan kekal. Sila rujuk Jadual Sijil Takaful untuk definisi HUPK
 • Manfaat kematian akibat kemalangan: Jika Orang Dilindungi meninggal dunia akibat kemalangan, FWD Takaful akan membayar 200% jumlah dilindungi. Sila rujuk Jadual Sijil Takaful untuk definisi kemalangan
 • Manfaat khairat kematian*: FWD Takaful akan membayar RM3,000 sebagai manfaat khairat kematian jika anda meninggal dunia, sebaik sahaja FWD Takaful menerima sijil kematian
 • Badal Haji/Derma kepada badan kebajikan*: FWD Takaful akan membayar kos Badal Haji dan mengaturkannya melalui panel penyedia perkhidmatan FWD Takaful bagi pihak anda , jika anda beragama Islam. Jika anda bukan beragama Islam, FWD Takaful akan mendermakan RM2,500 bagi pihak anda kepada badan kebajikan

*Sumbangan bagi manfaat ini, dibiayai sepenuhnya oleh FWD Takaful Berhad bagi pihak anda

4 pelan jumlah perlindungan yang boleh dipilih:

 • Pelan A: RM 10,000
 • Pelan B: RM 20,000
 • Pelan C: RM 30,000
 • Pelan D: RM 40,000

Manfaat dan Jumlah Sumbangan

Kelayakan

 • Khas untuk berpendapatan bulanan kurang daripada RM5,000
 • Umur Kemasukan Minimum: 18 tahun
 • Umur Kemasukan Maksimum: 55 tahun
 • Umur Perlindungan Maksimum: 60 tahun

*Berdasarkan tarikh lahir seterusnya

FWD Kasih telah diperakui oleh Bank Negara Malaysia sebagai pelan perlindungan yang anda mampu dan mudah difahami, dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas.

KETAHUI PRODUK

Anda boleh membaca perincian produk untuk memahaminya di sini

ISI BORANG

Klik “Mohon Sekarang” untuk memulakan permohonan Perlindungan Takaful FWD Kasih anda dalam talian. Seterusnya, anda akan terus diarahkan ke laman web rakan kongsi kami untuk melengkapkan permohonan

DAPATKAN SEBUT HARGA

Dilaman sesawang FWD Kasih, klik “Dapatkan Sebut Harga” untuk meneruskan permohonan anda

PILIH, BAYAR DAN TERIMA SIJIL

Pilih produk, bayar mengikut keselesaan dan anda akan terima pek sijil takaful melalui E-mel dalam masa 24 jam setelah pembayaran berjaya

KETAHUI PRODUK

Anda boleh membaca perincian produk untuk memahaminya di sini

ISI BORANG

Klik “Mohon Sekarang” untuk memulakan permohonan Perlindungan Takaful FWD Kasih anda dalam talian. Seterusnya, anda akan terus diarahkan ke laman web rakan kongsi kami untuk melengkapkan permohonan

DAPATKAN SEBUT HARGA

Dilaman sesawang FWD Kasih, klik “Dapatkan Sebut Harga” untuk meneruskan permohonan anda

PILIH, BAYAR DAN TERIMA SIJIL

Pilih produk, bayar mengikut keselesaan dan anda akan terima pek sijil takaful melalui E-mel dalam masa 24 jam setelah pembayaran berjaya


FWD Takaful Berhad

FWD Takaful Berhad (“FWD Takaful”) adalah pengendali Takaful di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan Takaful keluarga. FWD Takaful dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.

Ia adalah unit perniagaan Takaful Kumpulan FWD (“FWD”) - yang merentasi Hong Kong & Macau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepun dan Malaysia; menawarkan insurans hayat dan perubatan, insurans am, pelan perlindungan pekerja, pelan perlindungan Shariah dan Takaful keluarga merentasi beberapa pasarannya.

FWD menumpukan usaha untuk mencipta pengalaman pelanggan yang baru dan menjadikan insurans lebih mudah, cepat dan lancar, dengan pembaharuan yang inovatif dan pelan perlindungan yang mudah difahami, disokong oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang didorong oleh pelanggan ini, FWD mensasarkan untuk menjadi peneraju insurans Asia yang mengubah pandangan terhadap insurans.

Ditubuhkan di Asia pada tahun 2013 dengan matlamat sebagai perintis, FWD adalah perniagaan insurans utama kumpulan pelaburan, Pacific Century Group

Untuk maklumat lanjut, sila layari fwd.com.my