top of page
retro-living-room-2021-08-26-15-43-18-utc.jpg

AL RAJHI BANK 
PEMBIAYAAN PERIBADI-i

as-sidq-rakan-institusi02.png

CIRI-CIRI PRODUK

 • Jumlah Pembiayaan: RM10,000 - RM150,000

 • Tempoh Pembiayaan: 1 - 8 tahun

 • Kadar Keuntungan (Kadar Tetap): 4.99% - 9.50% (bergantung kepada pendapatan dan tempoh pembiayaan)

 • Perlindungan Takaful: Tertakluk kepada jumlah pembiayaan, tempoh dan umur

 • Penjamin: Tiada

 • Cagaran: Tiada

 • Deposit: Tiada

 • Yuran Pemprosesan: Tiada

 • Pembayaran Pendahuluan: Tiada

 • Duti Setem: 0.5% daripada jumlah pembiayaan

 • Caj Wakalah: RM15

 • Bayaran Penyelesaian Awal: Tiada (akan diberikan rebat (Ibra’) oleh bank)

 • Caj Lewat Bayar: 1%  daripada baki tunggakan

 • Kaedah Pembayaran: -

Lebaran Pendedahan Produk Al Rajhi Bank Pembiayaan Peribadi-i (PDF)

PERINGATAN: Pilihan produk kewangan berdasarkan kelayakan dan profil yang anda isi semasa proses pemadanan. Tawaran kewangan dan kadar keuntungan pembiayaan peribadi mungkin akan bergantung kepada taraf risiko individu atau kriteria lain (yang ditentukan oleh pihak institusi kewangan). As-Sidq TIDAK mengeluarkan sebarang produk kewangan atau mengenakan yuran tambahan untuk memohon produk-produk kewangan yang dipamerkan di laman ini.

KELAYAKAN

 • Warganegara: Malaysia sahaja

 • Syarat Umur: Minima 25 tahun dan maksima 60 tahun

 • Pendapatan Bulanan Minima: Pendapatan tetap minima RM5,000 sebulan

 • Pekerjaan: Pekerja tetap atau pekerja kontrak (jawatan kanan sahaja) daripada GLC / MNC / syarikat am (BHD) / syarikat persendirian (SDN BHD) sahaja

DOKUMEN YANG PERLU DISEDIAKAN

Pemohon pendapatan tetap (sektor swasta): 

 • Salinan Kad Pengenalan MyKad (depan & belakang)

 • Salinan Penyata/E-Penyata Gaji 3 bulan terkini 

 • Salinan Penyata Bank (dengan pengkreditan gaji) 3 bulan terkini

 • Salinan Surat Tawaran Kerja (jika diambil bekerja kurang daripada 3 bulan) ATAU Surat Pengesahan Jawatan

 • Salinan Borang Cukai Pendapatan terkini (Borang B/BE atau Borang EA / EC) 

 • Salinan Penyata KWSP terkini

Daftar dan dapatkan padanan produk kewangan terbaik untuk anda

daftar-pembiayaan-peribadi.png
bottom of page